HATT-060

B- COFFEE
CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
.........................
THỰC HIỆN:
2017
THÔNG TIN DỰ ÁN:
Coffee Shop

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh