HATT-063

BAR CAFE 2
CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
..........................

THỰC HIỆN:
2017

THÔNG TIN DỰ ÁN:
BAR CAFE

 

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN