HATT-048

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công 

CHỦ ĐẦU TƯ:
........................
THỰC HIỆN:
.............................

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Biệt thự

ĐỊA ĐIỂM:
Quận 7, Hồ Chí Minh