HATT-047

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công 

CHỦ ĐẦU TƯ:
........................
THỰC HIỆN:
2019

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Biệt thự cổ điển

ĐỊA ĐIỂM:
Đà Nẵng, Việt Nam