HATT-043

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
.....................
THỰC HIỆN:
......................

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Biệt thự phố

ĐỊA ĐIỂM:
Biên Hòa, Việt Nam