HATT-044

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công 

CHỦ ĐẦU TƯ:
........................
THỰC HIỆN:
2015

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Biệt thự phố

ĐỊA ĐIỂM:
Quận 7, Hồ Chí Minh