HATT-041

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công 

CHỦ ĐẦU TƯ:
........................
THỰC HIỆN:
2016

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Biệt thự

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh