HATT-037

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công 

CHỦ ĐẦU TƯ:
........................
THỰC HIỆN:
2019

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Căn hộ chung cư

ĐỊA ĐIỂM:
Quận 2, Hồ Chí Minh