HATT-028

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
..........................

THỰC HIỆN:
2016-2018

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Nhà hàng Cơm tấm Cali

 

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh