HATT-059

FOGLIAN - COFFEE
CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
.....................
THỰC HIỆN:
 2018

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Coffee Shop

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh