HATT-027

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
..........................

THỰC HIỆN:
TỪ 2015

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Nhà hàng 

 

ĐỊA ĐIỂM:
 Hồ Chí Minh