HATT-006

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
MAY HOTEL
THỰC HIỆN:
................................

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Hội trường

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh