HATT-058

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
...........................
THỰC HIỆN:
TỪ 2017

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Coffee Shop

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
...........................
THỰC HIỆN:
TỪ 2017

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Coffee Shop

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh