HATT-031

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công 

CHỦ ĐẦU TƯ:
........................
THỰC HIỆN:
.............................

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Khách sạn

ĐỊA ĐIỂM:
Quận 1, Hồ Chí Minh