HATT-057

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
.....................
THỰC HIỆN:
 2017

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Coffee Shop

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh