HATT-030

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
............................

THỰC HIỆN:
2018

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Sân vườn

 

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh