HATT-026

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
............................

THỰC HIỆN:
2018

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Nhà hàng Ấn Độ

ĐỊA ĐIỂM:
 Hồ Chí Minh