HATT-025

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
 Công Ty Hàn Quốc.

THỰC HIỆN:
Từ 2016.

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Nhà hàng Hàn Quốc.

ĐỊA ĐIỂM:
Quận 7- HCM