HATT-024

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:

THỰC HIỆN:

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Nhà hàng Hàn Quốc.

ĐỊA ĐIỂM:
Q- HCM