HATT-022

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
..........................

THỰC HIỆN:
2015-2018

THÔNG TIN DỰ ÁN:
NHÀ HÀNG

 

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh