HATT-021

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
............................

THỰC HIỆN:
2016-2018

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Nhà hàng Nhật Bản

 

ĐỊA ĐIỂM:
 Hồ Chí Minh .