HATT-065

CÔNG VIỆC: Thiết Kế & Thi Công 

CHỦ ĐẦU TƯ: Nhật Bản

THỰC HIỆN:TỪ 2015

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà Hàng Nhật

ĐỊA ĐIỂM: HCM- BÌNH DƯƠNG