HATT-056

CÔNG VIỆC: Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
.....................
THỰC HIỆN:

THÔNG TIN DỰ ÁN:

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh