HATT-055

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
.....................
THỰC HIỆN:
 2019

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Coffee shop

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh