HATT-054

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
 Công Ty Nhật Bản

THỰC HIỆN:
Từ 2016.

THÔNG TIN DỰ ÁN:
COFFEE & TEA

ĐỊA ĐIỂM:
 Hồ Chí Minh