HATT-053

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
 .........................

THỰC HIỆN:
...........................

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Trà sữa

ĐỊA ĐIỂM:
Hồ Chí Minh