HATT-007

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
Công Ty Phúc Long
THỰC HIỆN:
2019

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Văn phòng công ty

ĐỊA ĐIỂM:
Quận 8, Hồ Chí Minh